Thinking Day

Čtvrtek, 21. února 2008, 19:04 – Patt – Zápisník

Thinking Day

Každým rokem 22. února skautky po celém světě slaví Světový Den ZamyšleníWorld Thinking Day.

Thinking Day vznikl v roce 1926 na IV. mezinárodní konferenci skautek (WAGGGS) v USA. Účastnice se tehdy dohodly, že společně vytvoří společný Den, ve který se skautky celého světa spojí vzájemnou myšlenkou, a tím vzdají poděkování a ocenění všem sestrám.

Zástupkyně vybrali pro Thinking Day datum – 22. února. V ten den měli společné narozeniny Lord Baden Powell, zakladatel skautingu, společně s manželkou Olav (světová náčelnice dívčího skautingu).

V roce 1999 v Irsku účastnice 30. světové konference skautek na důkaz světového rozměru Thinking Day pozměnily název na World Thinking Day.

Navíc World Thinking Day povznesly na celosvětové zamyšlení ke globálním problémům. V průběhu roku 2008 chtějí tímto způsobem upozornit na ubývající vodní zdroje.

Fakta

Voda pokrývá celých 75 % zemského povrchu. 97.5 % z tohoto množství je voda mořská, a pouze 2.5 % připadá na vodu sladkou. Sníh a ledovce obsahují 74 % světových zásob sladké vody. Zbytek sladké vody se nachází v podzemí nebo v půdě jako vlhkost nebo zmrzlá půda. Pouze 0.3 % je obsaženo v všech řekách či jezerech. Méně než 1 % sladké vody na naší planetě je přístupné lidem!

Dovolte milé sestry, aby se i naše středisko Hilahdih připojilo ke gratulaci. Vaše činnost pro skauting jako takový, občanskou veřejnost a hlavně děti je víc než záslužná. Každým dnem dokazujete svým přístupem nezdolné odhodlání chránit svět kolem nás, učit pokoře i odvaze, povzbuzovat bezradné. Naše myšlenky patří VÁM – děkujeme (foto bylo vytvořeno pro vás, od nás).