Střediskový pokřik

Hilahdih – Slavný a čistý je náš štít!
Nemít strach – Čest a vůli musíš mít!
A náš cíl – Každý bojuj za oddíl!
Nudě zmar – Slunci zdar zdar zdar!!!