Jak se přihlásit

Vážení rodiče (návštěvníku), jistě někdy hledíte s obavami na budoucnost svého dítěte, nemůžete se rozhodnout, jak ovlivnit jeho zdraví vývoj ve volném čase. Pokud vás zaujali stránky našeho skautského střediska, čtěte prosím dál. Skaut ABS je samostatným občanským sdružením, které si lidé často pletou s organizací Ju­nák.

Na rozdíl od našeho velkého bratra se zaměřujeme přímo na osobnost každého dítěte. Odmítáme komerční přístup, který se odvíjí od stále narůstajícího toku finančních prostředků. Jsme členy světového skautského uskupení – WFIS. Pracujeme ve smíšeném skautském středisku, děvčata a chlapci v samostatných oddílech. Letní tábor však pořádáme společný, v délce třech týdnů. Pokud máte zájem o naší činnost, chcete, aby vaše dítě bylo jeho účastníkem, pak si prosím nejprve odpovězte následující tři otázky.

Skutečně chci, aby se můj syn/dcera stal(a) skautem/skautkou?

Skauting se velmi liší od členství ve sportovním klubu, od školy hry na hudební nástroj, od počítačového či jiného kroužku. Skauting není zájmová činnost, skauting je životní styl – který v sobě sdružuje všechny prvky. Skaut ABS je především organizací výchovnou v duchu svých českých zakladatelů. Právě český skauting se stal ucelenou pedagogickou studnicí, z které je používáno mnoho prvků na celém světě. Český skauting je světovým fenoménem, který klade velký důraz na morální profil svých členů, a přátelství.

Záběr jeho činností je velmi široký a není to pouze pár hodin týdně. Jsou to také víkendové expedice, turnaje, tvořivost, letní tábory. Vaše dítě se naučí organizovat svůj čas, samostatnosti, umět se prosadit i bránit, správně se rozhodnout v případě potřeby. To vše je velmi náročné na čas a energii. Faktem je, že díky členství v našem oddíle vám doma nevyroste ani hudební virtuos, ani špičkový sportovec. Zato se však naučí vlastnostem, které mu pomohou jít za svým cílem, a mnohem lépe se orientovat v budoucím životě.

Jsem ochoten do členství dítěte v Skaut ABS investovat peníze?

Členský příspěvek (vč. pojištění) činí ročně 300,– Kč; sourozenci pak 250,– Kč. Ve srovnání s příspěvky, které požadují jinde, to jistě není částka vysoká. Na druhé straně, s aktivitami v Skaut ABS jsou spojeny výdaje druhotné. Aby mohlo dítě jezdit na výpravy potřebuje kroj, vhodné oblečení, obuv, cestovní a tábornickou výstroj.

Má moje dítě čas do Skaut ABS chodit?

Vaše dítě vysedává u počítače, televize, či naopak – běhá bezcílně po ulicích s partou. Stále vymýšlíte čím je zaměstnat, tak věřte, že právě pro Vás bude Skaut ABS správnou alternativou. Však chodí-li Vaše dítě do pěti kroužků a tak tak vše stíhá, Skaut ABS nebude ideálním doplňkem. Leda byste měli v úmyslu dítě z několika kroužků odhlásit. Bydliště v Táboře skutečně není rozhodující, vždyť mezi členy našeho oddílu najdete skauty a skautky i z okolí našeho města.

Odpověděli jste si na všechny tři otázky ano?

Skvělé! Pak můžete učinit druhý krok, a sice kontaktovat nás.