Do nového Skautského roku

Pátek, 29. září 2006, 23:28 – Patt – Pramen

Středisko Hilahdih Tábor – nabízí rádcům, vůdcům ke stažení zipku, která obsahuje bodovací tabulky, které můžete upotřebit v novém Skautském roce.

Obsahem excelovské tabulky jsou tři sešity, které si dále můžete upravit podle své potřeby:

  • Bodování docházky členů oddílu: možno zde evidovat jak družinovky, tak i oddílové akce
    U nás bodujeme: účast za 10 bodů * pozdní příchod (předčasný odchod) za 8 bodů * omluvena nepřítomnost za 5 bodů * neomluven za 0 bodů
  • Roční bodovací tabulka: je možné ji použít na průběžnou evidenci bodů v celoroční hře družin nebo oddílů ve středisku
  • Bodování hry: s úspěchem používáme i na LT – umožňuje rozhodčímu na stanovišti zapisovat body, časy nebo pokusy jednotlivců, družin (oddílů)

P.S. Složka Pramen je již z větší části plně funkční…