Díky všem!

Pondělí, 30. července 2007, 17:36 – Patt – Zápisník

levá část se ulomila

Byl jsem se juknout na náš skautský tábor. Sice pouze na 24 hodin, ale byl jsem spokojený. Mám-li jej hodnotit, dal bych mu známku – jedna. Rád vyzdvihávám práci vedení tábora, a zvláště jeho vůdce, bratra Zuba.

Ač pronásledován vleklou angínou, přesto neztrácel kontrolu, a s přehledem řešil nenadálé situace. K těm patřila i náhlá bouřka dne 19. 7. 07 v podvečer. Bouřka byla provázena vodními přívaly, s velmi silným větrem, a napáchala rozsáhlé škody na majetku v okolí. Padající stromy ohrozily i zdraví účastníků tábora.

Naštěstí se v kritické době nenacházel nikdo v dosahu a bratr Zub požádal o pomoc pana starostu nedaleké obce. Díky jemu a zásahu sboru dobrovolných hasičů se podařilo odstranit padlé stromy z přístupové cesty. Za pomoci techniky odstranili i borovici za kuchyní, které představovala pro všechny táborníky trvalé nebezpečí…