Časopis PRAMEN...

Pondělí, 20. června 2005, 19:33 – Patt – Pramen

PRAMEN

Díky páru nadšenců se podařilo rozeběhnout pro středisko tuto webovou stránku, která dokáže to samé jako kupříkladu časopis. Navíc skýtá mnohem rychlejší odezvu na aktuální dění.

Chci se však zmínit, že před pár lety tuto webovou stránku nahrazoval náš skautský časopis PRAMEN. Mám-li se vrátit do historie, tak v tomto směru PRAMEN svůj účel – splnil beze zbytku!

Vzhledem k obecné informovanosti byl ve své době pro vůdce nutností. Byl můstkem mezi ním, rodiči našich dětí a veřejností. To v současnosti hilahdih.cz splňuje. Navíc jsem přesvědčen, že se nabízí i jiné projekty, daleko vhodnější pro využití v družinách či samotnými rádci…

Vzhledem k tomu, že já osobně jsem již zůstal odloučený od dění ve středisku (oddílech), nemohl již dál PRAMEN vycházet na základě několika ojedinělých příspěvků. Kdo v této oblasti trochu pracoval, jistě ví, kolik práce se byť za jednou stranou textu skrývá, nemluvě o finanční nevýhodnosti. Pro toto úskalí v minulosti zaniklo bezpočet amatérských časopisů, a je až s podivem, jak mohl náš časopis přežít dlouhých 11 let..! Vyšlo dohromady 39 čísel.

Pro pamětníky uvádím poslední 39.číslo, aby bylo možno si pamatovat, jakou úroveň PRAMEN měl, a zapsal se nesmazatelně do historie střediska Hilahdih v Táboře.