HILAHDIH

Výroční zpráva střediska HILAHDIH Tábor za rok 2004

Napsal uživatel Patt dne St, 27.04.2005 - 22:26

Výkaz o majetku a závazcích…

Peníze a ceniny (počátek): 250,– Kč * Peníze a ceniny (konec): 5.496,– Kč
Bankovní účty (počátek): 30.853,72Kč * Bankovní účty (konec): 36.757,91Kč
NIM a HIM: 0 a 19.676,50Kč
Závazky: 0,–Kč * Pohledávky: 0,–Kč

Výkaz o příjmech a výdajích roku 2004

Příjmy: 82.915,–Kč
Výdaje: 71.077,–Kč
Rozdíl příjmů a výdajů: 11.838,–Kč

Zápis z SR 1.4.2005

Napsal uživatel Patt dne Út, 05.04.2005 - 19:05

ÚČASTNÍCI: Delfína, Lopata, Patt, Jazzinka, Zub, Šaman. Dále M&M zv. Mozek, Marťan, Papi, Beryl a ČD
Omluven – bratr Vlk (studium)

Program – kontrola úkolů z poslední SR a nadále trvá dokončit:

VOR 18.2. 2005

Napsal uživatel Zub dne Čt, 10.03.2005 - 13:43

Zjistil jsem, bohužel značně pozdě (dík Martiny a Šamanovu komentáři), že zápis z VORu zřejmě nedorazil ke všem. Omlouvám se na vině budu zřejmě já, má nešikovnost a zřejmě i poskytovatel mého mailu. Proto abych předešel jakýmkoliv dalším ztrátám na textu vystavuji text zde.

Přítomni: Vydra, Delfína, Patt, Mozek, Zub, Lopata , Beryl, Vlk, Marťan

Program:

Zpráva o činnosti Roverské hlídky pří oddíle a středisku HILAHDIH za období únor 2004 – únor 2005

Napsal uživatel Patt dne Ne, 06.03.2005 - 17:40

Výchozí stav

Roverská hlídka při oddílu HI-LAH-DIH se na počátku roku 2004 nacházela v podobné situaci jako zbytek oddílu. Pro své aktivity měla možnost začít využívat nové klubovnu, a to jak pro přípravu a realizaci oddílových akcí, tak i pro činnost svou, vlastní. Hlídku v té době tvořili bratři Knoflík, Šaman, ČD a bratr Zub jako patron hlídky a její spojení s vedením oddílu za mužskou část, za ženskou to pak byly sestra Delfína, Divoška a Vydra.

STŘEDISKO * HILAHDIH

Napsal uživatel Patt dne Pá, 28.01.2005 - 22:54

To, o čem se šuškalo, se stalo skutečností.

V průběhu ledna došlo k faktickému zániku smíšeného skautského oddílu HI-LAH-DIH a současně – k založení střediska SKAUT ABS pod názvem – HILAHDIH. Říká se, že něco zaniká proto, aby dalo prostor zrození něčemu novému. A tak timto aktem nám vznikly dva nové oddíly. Třetí chlapecký a třetí dívčí oddíl. Bylo tak jednomyslně rozhodnuto starou OR, na svém vánočním jednání v závěru loňského roku – 2004.